قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس
به ۲۷ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، رسیدگی نشده است.

به ۲۷ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان، رسیدگی نشده است.

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، از نتایج آخرین نشست رسمی کمیته‌ی مشترک امنیت و مصوونیت خبرنگاران و رسانه‌های...

بهای مواد خوراکی در شهرکابل، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

بهای مواد خوراکی در شهرکابل، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است.

ماه رمضان در افغانستان، همه ساله گواهِ افزایش بهای مواد خوراکی است؛ اما روی‌دادهای مرگبارِ هفته‌ی پسین با...

خوابگاهِ دانشگاه کابل، اَمن نیست!؟

خوابگاهِ دانشگاه کابل، اَمن نیست!؟

صدها تن از دانش‌جویان دانش‌گاه کابل به دلایل "تهدیدهای امنیتی، رفتار نادرست و خشن مسوولان، بی‌نظمی، کیفیت...

کمرنگی نانوایی های زنانه و انحصار بازارِ نان توسط مَردان

کمرنگی نانوایی های زنانه و انحصار بازارِ نان توسط مَردان

طعم لذیذ نانِ خانه‌گی به ویژه دست پخت زنان از دیرزمانی در میان شهروندان کشور شهرتِ زیادی دارد؛ اما درین اواخر...

کابلِ زیبا

کابلِ زیبا

رنگ‌آمیزی دَرودیوارِ خانه‌های کوه آسمایی، نمای شهرکابل را دگرگون ساخته است. این کارِ تازه به ابتکار...

خبر و گزارش روزrss