تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی یک روزه ۵۰ آوره، کرکت بازان بنگلادیش را شکست داد.
این بازی در میدان کرکت شیربنگال در شهر میرپور بنگلادیش برگزار شده بود.

تیم بنگلادیش در ۵۰ آور، ۲۹۰ دوش برای تیم افغانستان تعیین کرد که ملی پوشان کشور توانستند این هدف را به آسانی پوره نموده و بازی را به نفع خود رقم بزنند.

قرار است هفته آینده، تیم ملی کرکت کشور بار دیگر در یک بازی ۵۰ آوره به مصاف حریف بنگلادیشی اش حضور یابد.
تیم ملی کرکت بنگلادیش، از جمله ده تیم برتر کرکت جهان به شمار می رود که در رده هفتم قرار دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان نیز، به تازه گی توانسته است مقام دهم این رده بندی را از آن خود کند.