یگانه بیمارستان دوصدبستر حوزوی در نتیجه درگیری های شهرکندز، مؤقتن به روی بیماران و قربانیان جنگ بسته شد.

fb91d049-cd36-492d-9ca1-fedf8aa3ae0d_w987_r1_s