جنگ، ناامنی و خشونت های ده روزه در شهرکندز، قربانیان بی شماری برجا گذاشته است.14519904_10202443495966634_7324139029064306103_n
ده ها فرد ملکی بی گناه کشته و زخمی شده اند، هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند و صدها خانواده هم در وحشت و گرسنگی و رگبار مرمی و بم و راکت گیر مانده بودند.