بیشتر از دوهزار دختر دانش آموز لیسه جمهوریت شهرکابل، از یک جمنازیوم جدید  ورزشی، بهره مند شدند.

رحیم فرملی معین مسلکی و تخنیکی وزارت معارف، امروز در مراسم افتتاح این جمنازیوم گفت:
“این جمنازیوم با هزینه ی بیش از ۱۶ ملیون افغانی کُمک کشورآلمان در مدت یک سال ساخته شده و فضای مناسبی برای دختران ورزشکار خواهد بود.”

مسوولان و دانش آموزان لیسه جمهوریت نیز، با استقبال از بهره برداری این جمنازیوم در صحن مکتب شان، می گویند که پیش ازین به دلیل نبود مکان مناسب ورزشی، نمی توانستند ورزش کنند.

به گفته مسوولان وزارت معارف، هفت ماه پیش هم یک جمنازیوم در یکی از مکاتب ولایت بلخ به بهره برداری رسید و اکنون هم، جمنازیوم یکی از مکاتب شهر تالقان نیز زیرکار است.