داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی در دیدارِ امروز با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی؛ از عملکرد برعکسِ پاکستان در کارِ مبارزه با هراس افگنی منطقوی، شکایت کرد.

در خبرنامه ی ریاست اجرائیه که شام امروز به “پیک” رسیده، آمده است که آقای عبدالله در این دیدار گفته است:%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%84%d9%87-%d9%be%d8%a7%da%86%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%ba%d8%a7
“افزون براینکه افغانستان، قربانی درجه یکِ هراس افگنی در منطقه است؛ اما کشور پاکستان در همسایگی، نه تنها در کار مبارزه با هراس افگنی همکاری نمی کند، بل از هراس افگنان پشتیبانی هم می کند.”

آقای عبدالله همچنان، از شاه سعودی خواسته است تا شهروندان (کارگر) یا مهاجر افغانِ مقیم در عربستان، باید دارای پاسپورت افغانستانی باشند و درین زمینه توافقنامه ی نیز امضاء خواهد شد.

بربنیاد این خبرنامه، آقای سلمان نیز با استقبال و اظهار پشتیبانی قوی از حکومت وحدت ملی در کار صلح و تأمین امنیت، گفته است که عربستان، خواهان روابط نیک میان افغانستان و پاکستان است و در مبارزه با هراس افگنی و برنامه ی صلح؛ از داعیه ی افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.unnamed

خبرنامه می افزاید: پادشاه سعودی، همچنان به شورای وزیران دولت اش دستور داده که مُعضل پاسپورت افغان های مقیم سعودی و توزیع جواز کار به افغان های کارگر، حل شود.

پیش ازین، آقای عبدالله با وزیران امور داخله و معارف عربستان نیز، دیدار و گفتگوهایی داشته است. خبرنامه های ریاست اجرائیه، از وعده ی سالانه ۴۰۰ بورس تحصیلی عربستان به دانشجویان افغانستان نیز، گزارش داده است.

رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی، شام دیروز وارد شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی شد.

چگونگی مبارزه با تروریزم، تأمین امنیت وثبات در افغانستان و تغییر پاسپورت های کارگران افغان از پاکستانی به افغانستانی، از گفتگوهای محوری این سفر خوانده شده اند.