یک شهروند مهاجر افغانستان که به تازه گی از کشور اتریش به کابل برگشته، می گوید که او تنها مهاجر بود؛ اما به جرم نامعلوم با چشم و دستان بسته به کشور برگردانده شده است. captures

محمد ناصر ۲۲ ساله باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل در گفتگوی ویژه با خبرنگار “پیک”، از برگشت خود به وطن خوشحال است؛ اما از آخرین برخورد پولیس اروپا در برابرش، احساس حقارت می کند و می گوید که این رویه غیرانسانی در برابر مهاجران افغان، غیرقابل تحمل است.

ناصر، به گفته خودش یک سال پیش از امروز به دلیل بیکاری در وطن و به اُمید زندگی بهتر، تک و تنها ترک خانه و کشور نموده و از کابل به راه زمینی تا کندهار – کویته – ایران – ترکیه – یونان – مقدونیه – بلغاریا و … خود را به اتریش رسانده و در همانجا تقاضای پناهندگی داد.

او می گوید که باوجود همه سختی ها، خطرها و چالش ها در سفرِ سه ماهه، کمتر از ده هزاردالر هزینه و هشت ماه بی سرنوشتی در کمپ های مهاجران از یونان تا به اتریش و دریافت رد قبولی؛ حقارتِ آخرین شب و روز در آن کشور را، هرگز فراموش نخواهد کرد.

“نیم شب پولیس از خواب بیدارم کرد، تکه سیاه روی مه پوشاندن و دستایمه ولچک زدن، وقتی چشمایم باز شد، داخل طیاره منتظر برگشت به وطن بودم …”

روایتی که مسوولان وزارت امور مهاجرین افغانستان نیز، می پذیرند و تأکید می کنند که برخی از مهاجران برگشته به وطن، به دلیل پرونده های جرمی و امتناع از بازگشت به کشور، نخست توسط پولیس بازداشت و سپس به هواپیما انتقال یافته اند.

آنچه که این جوانِ برگشته به وطن، تنها مهاجرت را جرم خود می داند و ادعا می کند که نه تنها خودش، بل هشت هموطن دیگرش نیز که درین بازگشت باوی همسفر بودند؛ نیز همینگونه تا به داخل هواپیما پذیرایی شده اند.

هرچند اظهار نظری از پولیس اروپا درین باره در دست نیست؛ اما رسانه های جهان همواره از خشونت، بدرفتاری، قتل و تجاوز توسط مهاجران ساکن در کشورهای اروپایی گزارش داده اند که در برخی از موارد، مهاجران افغان نیز متهم شناخته شده اند.

به گفته اسلام دین جرأت سخنگوی وزارت امور مهاجرین، از میان دست کم ۲۵۰ هزار مهاجر افغان در اروپا که در دو سال پسین مهاجرت کرده اند؛ نزدیک به ده هزار تن دوباره به کشور برگشته و هزاران تن دیگر هنوز در انتظار برگشت به سر می برند.

گزارشگر:  نصیراحمد “احمدی”