شهرداری کابل از آغاز ساخت و ساز بیش از ۳۷۰ ایستگاه بس و ۸ توقفگاه بس های شهری در ۳۳ مسیر پایتخت کشور، خبر می دهد.

عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل، امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که این پروژه ها به هدف بهبود وضعیت ترانسپورت در شهر کابل راه اندازی شده است.

طرح انتقال مدیریت ترافیک از وزارت امور داخله به شهرداری کابل، از دیگر برنامه های میان مدت این نهاد است که به منظور بهبود ترافیک شهری تهیه و به ریاست جهوری ارایه شده است.

آقای حبیب زی می افزاید که روند قانونی انتقال مدیریت ترافیک در چوکات شهرداری، عملن از طریق یک کمیته مشترک به رهبری وزیر اقتصاد کشور، جریان دارد. به گفته وی، بسیاری از کشورهای جهان با این طرح، مؤفق بوده و در کابل نیز، مؤثر خواهد بود.

مسوولان شهرداری کابل در حالی از بهبود بخشیدن وضعیت ترانسپورت شهری خبر می دهند که به باور شهریان کابل، هم اکنون هیچگونه خدمات ترانسپورت شهری با نظم و قانونمند در پایتخت کشور وجود ندارد.

گزارشگر:  نصیراحمد “احمدی”