ساختمان کتابخانه ی عامه به ترمیم اساسی نیاز دارد؛ اما هیچ بودجه ای از سوی دولت، برای ترمیم آن در نظر گرفته نشده است.

مسوولان این کتابخانه هُشدار می دهند که ساختمان این کتابخانه، نهایت فرسوده شده و در صورتی که بازسازی نشود؛ در آینده ی نه چندان دور به ویرانه مبدل خواهد شد.

محمد شفیق “رفیق” آمر کتابخانه عامه کابل در گفتگو با خبرنگار “پیک” می گوید که دیوارهای ساختمان این کتابخانه به حدی فرسوده شده که احتمال دارد آثار و کتاب های موجود از اثر نم و رطوبت، صدمه ببیند.

آقای رفیق با اظهار گله مندی از رهبران حکومت وحدت ملی، می افزاید: “برای هر کار و برنامه ای بودجه است؛ اما برای ترمیم و بازسازی این کتابخانه که مهد علم و ادب و تاریخ و فرهنگ کشور ماست، بودجه نیست.”

کتابخانه عامه با داشتن بیش از ۷۰ هزار کتاب علمی، ادبی، عرفانی، تاریخی و فرهنگی، بیش از ۵۰ سال به اینسو در مرکز شهر کابل فعالیت دارد.

استاد حیدری وجودی، شاعر و نویسنده ی کشور که بیشتر از نیم قرن مسوولیت شعبهٔ مطبوعات این کتابخانه را به عهده دارد، می گوید: “بخش مطبوعات کتابخانه عامه از غنی ترین گنجینه های کشور است که حتا نشریه ها و مجله های از ۱۴۰ سال پیش هم در اینجا نگهداری میشه…”

آقای وجودی با اشاره به گذشته ها می افزاید که این کتابخانه مکان های وسیعی در اختیار داشت؛ اما برخی از آن درین اواخر توسط افراد بلند پایه دولتی به بهانه های مختلف از دست رفته است. به گفته وی در آن زمانه ها، نمایشنامه ها، فلم های تربیوی و کتابخانه های مجهز برای شهریان کابل وجود داشت؛ اما اکنون تنها یک تعمیر فرسوده باقی مانده که حکومت نیز، هیچ اقدامی برای بازسازی آن نمی کند.

با این همه، خبرنگار”پیک” تلاش کرد تا از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز درین مورد بپرسد؛ اما هیچ یک از مسوولان این وزارت، نه تنها که حاضر به گفتگو نشد، بل به جز کارمندان پایین رتبه، هیچ مقام ارشدی در جریان روز کاری درین وزارت حضور نداشت.

 

گزارشگر:    نورالله بابکرخیل