وزارت مخابرات و تکنالوجی، اعلام کرد که کاربران سکتور مخابرات در کشور به ۲۱ ملیون نفر رسیده است.

محمد یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوجی، امروز در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که نزدیک به دونیم ملیارد دالر در سکتور مخابرات افغانستان، سرمایه گذاری شده است.

آقای صمیم، همچنان می افزاید که این وزارت در سال روان، نزدیک به ۱۴ ملیارد افغانی عاید به خزانه دولت واریز کرده است؛ در حالیکه هدف تعیین شده از سوی وزارت مالیه تنها یک و نیم ملیارد افغانی بوده است. همچنان میزان عواید ده درصدی کریدت موبایل نیز در سال روان به بیش از چهار ملیارد افغانی رسیده است.

به گفته سخنگوی این وزارت؛ هم اکنون بیش از دوصد هزار نفر در سکتور مخابرات کشور کار می کنند که نزدیک به ۶۰ درصد آن را زنان تشکیل می دهند.

مسوولان این وزارت در حالی از پیشرفت ها و دستاورد ها سخن می زنند که برخی از شهروندان، از بلند ترین قیمت و پایین ترین کیفیت انترنت در کشور شکایت دارند.

اما سخنگوی وزارت مخابرات می گوید که به هر یک از ۳۹ هزار شکایت شهروندان در سال روان، رسیدگی شده است.

وی می افزاید که تداوم ناامنی و قطع شدن فایبر از دیگر چالش های فراراه خدمات انترنتی در کشور است؛ اما در بخش قیمت ها تغییر چشمگیری رونما شده، یعنی قیمت یک ام بی انترنت که تا پارسال در بدل ۶۰ دالر به مشتریان عرضه می شد؛ اکنون به ۴۸ دالر کاهش یافته است. در حالیکه این رقم در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۵۰۰ دالر می رسید.

بربنیاد گفته های سخنگوی، ساحه پوشش انترنتی در کشور نیز، از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۷ درصد در سال روان رسیده و این رقم در حال افزایش است.

گزارشگر: سجیه سعادت