شماری از شهروندان کابل، در حالی از بلند رفتنِ بهای مواد سوخت در آستانه ی زمستان شاکی اند که تا هنوز، کابل آفتابی است.

برخی ازین شهروندان، از افزایش بهای مواد سوخت در بازار های پایتخت ابراز نگرانی کرده، می گویند که در صورت بی توجهی دولت و بازرگانان، زمستانِ سرد و سختی را در پیشرو خواهند داشت.

به مشاهده خبرنگار “پیک”، هم اکنون یک سیر چوب سوخت در بازار کابل تا ۱۲۰ افغانی، یک سیر ذغال کمتر از ۱۰۰ افغانی، یک کیلو گاز مایع ۵۰ افغانی و یک لیتر تیل هم ۵۰ افغانی به فروش می رسد.

سلیمان باشنده ناحیه دوم شهر کابل، عدم نظارت از سوی حکومت و نظام بازار مافیایی را دلیل اصلی بلند رفتن بهای مواد در آستانه  تقاضای مردم دانسته، می گوید: “یک مامور دولت و حتا یک شهروند عادی که حداقل ده هزار افغانی ماهانه عاید نداشته باشه، خیلی سخت است که از باج چنین روزگار برایه….”

او در حالیکه حکومت و بازرگانان کشور را مسوول درجه یک این وضعیت می داند؛ اما از همشهریان خود نیز می خواهد که در صورت نداشتن چوب و ذغال و دیگر مواد سوخت، نباید به صحت خود و دیگران هم، صدمه بزنند.
به گفته وی، بسیاری از شهروندان در بخاری های خانه های شان، از هرگونه مواد دودزای پلاستیکی و زباله استفاده می کنند که این هم ضربه ی دیگری بر حفظ الصحه محیطی در جامعه خواهد بود.

اما جمال دین ۵۵ ساله باشنده ناحیه یازدهم شهر کابل که در یک خانه ی فقیرانه کرایی زندگی می کند و به گفته خودش، توان خرید چوب و ذغال را ندارد؛ می گوید که هرسال بخاری خانه را تنها با کاغذ و پلاستیک و زباله گرم می کند.

با این همه شهرداری کابل که در گذشته ها مسوولیت نظارت از قیم بازار را برعهده داشت؛ اکنون گفته می شود با تغییر نظام بازار در یک و نیم دهه پسین، این نهاد مسوولیت و دخالتی در بازار ندارد.

اما بسیاری از شهروندان و حتا آگاهان امور با انتقاد از حکومت، می گویند که نبود میکانیزم شفاف برای کنترول قیم، سبب می شود که مردم به ویژه تاجران از فرصت های مانند زمستان، استفاده ی ظالمانه کنند.

این وضعیت همه ساله در آستانه ی زمستان ادامه دارد و هر شهروند نادار کابل مانند جمال دین درین شب و روز، چنین زمزمه دارد: “زمستان آمده چوب نیست دَ خانه”

گزارشگر: نصیراحمد “احمدی”