هیأت ریاست جهوری اعلام کرد که هیچ فرد زیر سن ۱۸ سال در صفوف نیروهای پولیس ملی وجود ندارد.

محمد یونس هوتک مشاور رئیس جمهور در بخش اقوام وقبایل، امروز در یک نشست خبری مشترک با نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که بررسی های آنها در ۳۴ ولایت کشور، موجودیت افراد زیر سن را در هیچ یک از نهاد های امنیتی پولیس، نشان نمی دهد.

پیش ازین، گزارش های در باره موجودیت افراد زیر سن ۱۸ سال در رسانه های ملی و بین المللی منتشر شده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز، یک ماه پیش از حضور افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی کشور، اظهار نگرانی کرده است.

اما عبدالله عابد نماینده این کمیسیون در نشست خبری امروز اعلام کرد:

“بررسی های تازه ما نشان می دهد که مشکل افراد مشکوک در سن و سال قانونی نه، بل در قیافه ظاهری، نبود تذکره تابعیت و نظر طب عدلی بوده است.”

با این حال، آقای هوتک اطمینان می دهد که هیچگونه نگرانی درین باره برای رئیس جمهور و جامعه جهانی، وجود نخواهد داشت.

گزارشگر:  سجیه سعادت